NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

4. jernbanepakke ved målstregen – næsten

Ministerrådet tiltrådte den 17. oktober den forhandlede tekst vedrørende markedssøjlen i 4. jernbanepakke. Forudsat Parlamentets godkendelse i 2. læsning kan der snart sættes punktum for den politiske proces inden årets udgang. Revisionen af PSO-forordningen bliver ikke helt så vidtgående som i kommissionens oprindelige forslag, hvor der var obligatorisk krav om konkurrence på driftssiden. Men omvendt vil mulighederne for direkte tildelte kontrakter fremover være stærkt begrænset.

Læs mere her