NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Andelen af pendlere der vælger toget eller bussen til arbejde er faldende

Efter en længere periode, hvor den kollektive trafik har transporteret en stadig stigende andel af pendlerne, er det siden 2013 gået den forkerte vej. En analyse fra Danske Regioner viser at fra 2013-2015 er den kollektive trafiks andel af pendlerturene til og fra arbejde og uddannelse er faldet fra 13,6% til 11,6 %.

Den kollektive trafik udgjorde i 2015 16,7 % af det samlede transportarbejde for pendlere, men der er store regionale forskelle.

Analysen fra Danske Regioner peger på, at stigning i bilejerskabet er en af årsagerne til, at flere pendler med bil. Samtidig nævnes det også at bedre kollektiv trafik kan være en løsning i forhold til at komme den stigende trængsel på motorvejene til livs.

Læs analysen her.