NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Ny analyse: Førerløse S-tog kan være på vej

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har netop offentliggjort en analyse af mulighederne for, at S-tog i Hovedstadsområdet i fremtiden kan være førerløse. Fordelen ved de førerløse tog er, at de vil kunne køre oftere og hele døgnet som vi kender det fra metroen.

Analysens beregninger viser, at alle nødvendige investeringer kan finansieres med de driftsøkonomiske gevinster, der følger af overgangen til førerløs togdrift, hvis projektet gennemføres i forbindelse med det planlagte indkøb af næste generation af S-tog.

Togene findes og metroen er et godt eksempel på, at danskerne hurtigt tilpasser sig den nye teknologi. Det handler derfor om politisk vilje, hvis flere førerløse tog skal ud på skinnerne.

Læs rapporten her