NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Mobility-as-a-Service – en del af fremtidens kollektive transportsystem

Mobility-as-a-service (MaaS) er betegnelsen for integrerede platformsbaserede løsninger, der samler forskellige transportformer og -services via digital infrastruktur.

Konceptet bliver i stigende grad italesat som en del af fremtidens transportsystem og derfor har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bedt konsulentvirksomheden QVARTZ om at udarbejde en analyse der forholder sig til de internationale erfaringer med MaaS samt hvad der begrænser og kan fremme en succesful udrulning af MaaS i Danmark.

I DKT er vi optaget af løsninger, der kan gøre det nemmere for passagererne at benytte den kollektive trafik og som giver en bedre sammenhæng på tværs af transportformer. Der er spændende perspektiver i MaaS, men også en række udfordringer og derfor følger DKT udviklingen indenfor området.

Læs ministeriets analyse her