NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Transportministeren vil have passagererne tilbage til den kollektive trafik, men hvordan?

Transportminister, Benny Engelbrecht (A),  deler operatørernes bekymringer for fremtidens kollektive trafik. Ifølge ministeren er det regeringens ambition at få passagerne hurtigt tilbage i den kollektive trafik, men der skal først være styr på smittesituationen.

Transportministeren har ved flere lejligheder forholdt sig til den kollektive trafiks nuværende udfordringer og situationens betydning for fremtidens kollektive trafik. Transportministeren er opsat på, at der også efter Covid-19 er en kollektiv transport, men det kræver, at passagerne kommer tilbage. Ministeren peger selv på bekymringen for store forsamlinger samt mere plads på vejene som mulige udfordringer i forhold til at få passagerne tilbage i den kollektive trafik.

Et spørgsmål om tid  

Smittesituationen er ifølge ministeren altafgørende for, hvornår man kan fjerne alle begrænsninger. Samtidig handler det om at skabe trygge rammer for passagerne, så de tør vende tilbage til den kollektive trafik. Ministeren vurderer dog, at der kan gå et par måneder før man åbner helt op for den kollektive trafik, og at vi må forvente en indsvingsperiode, som varer resten af året. Ministeren vil dog samtidig ikke afvise, at langsigtede forandringer i passagernes transportvaner kan betyde en reduktion i den kollektive trafik. Man har i branchen og politisk et ansvar for at appellerer til borgerne, og få dem til at vælge den kollektive trafik.

Fokus på de unge

Transportministeren har er særligt fokus på at få de unge tilbage i den kollektive trafik. Det vil delvist ske automatisk i forbindelse med genåbningen af uddannelserne, men ministeren er bekymret for, at de unge er blevet for komfortable i mors og fars bil. I forhold til de unge er der specielt et kollektivt ansvar, at få dem tilbage i den kollektive trafik.

DKT vurderer ikke, at de unge er den største udfordring. Det er de daglige pendlere, som i forvejen har en bil stående i garagen og derfor nemt tilegner sig nye transportvaner og vælger ikke at forny pendlerkortet.

DKT ønsker handling

DKT opfordrer transportministeren til at samle sektoren i det fælles arbejdet for at få den kollektive trafik tilbage på sporet. Det er så omfattende en opgave, at alle kræfter skal samles og indsatser skal koordineres.