NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Udbud af jernbanetrafikken indgår i Regeringsgrundlaget

Regeringen ønsker en markant udvidelse af brugen af udbud i jernbanetrafikken. På kort sigt ved at udvide det kommende genudbud i Midt- og Vestjylland, så det omfatter en større del af togtrafikken. På længere sigt gennem en samlet plan for udbud af togtrafikken i Danmark. Regeringen vil i 2017 indkalde Folketingets partier til forhandling med henblik på en samlet plan for at udvikle en moderne, effektiv og markedsorienteret jernbanen.

Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik glæder sig over udmeldingen.  Udbud af jernbanen er et effektivt middel til at opnå en markedsorienteret og effektiv jernbane med et stærkere fokus på brugerne.

Regeringsgrundlaget “For et friere, rigere og mere trygt Danmark” blev offentliggjort den 27. november 2016. Du kan læse det her.