NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

DI: Sådan styrker vi den kollektive transport

Den kollektive transport er under voldsomt pres. Flere fravælger toget eller bussen til fordel for bilen, og COVID-19 har forstærket tendensen. Danskerne forventer også fremover at bruge den kollektive trafik mindre, hvilket vil forværre trængslen på vejene og hæmme mobiliteten for alle. Politikerne på Christiansborg skal de kommende måneder forhandle en ny plan for infrastruktur og mobilitet. I den forbindelse har DI præsenteret en plan med 18 konkrete forslag og investeringer for 22 milliarder kroner, der skal vende udviklingen. Målet er en grønnere, billigere og mere effektiv kollektiv transport.

Et af fokuspunkterne i planen er at sikre flere afgange, afgange til tiden og kortere rejsetid. DI foreslår i deres udspil, at der investeres massivt i at styrke kvaliteten i den kollektive transport, så den bliver attraktiv og fremover kan løfte en væsentlig del af mobilitetsbehovet – ikke mindst i de større danske byområder.

Der er brug for at styrke den samlede rejse. Det kræver, at den kollektive transport bindes sammen – såvel organisatorisk som i den fysiske planlægning – så det bliver nemt for passagererne at kombinere forskellige transportformer. DI foreslår blandt andet, at organiseringen forenkles, således at nogle af trafikselskaberne lægges sammen.

Det er samtidig helt afgørende at sikre en grøn omstilling af transporten. Derfor anbefaler DI, at den kollektive transport styrkes markant og omstilles til grønne drivmidler. En grøn omstilling af transportsektoren er afgørende for, at Danmark når målet om 70 procent mindre CO2 i 2030 – og alle dele af transportsektoren er nødt til at bidrage.

Der er brug for en samlet plan, som indeholder langsigtede visioner for mobilitet og kollektiv transport. For nuværende er der ingen national plan med klare visioner, som sætter retningen for udviklingen af mobilitet og transport i Danmark.

Link til udspillet: https://www.danskindustri.dk/DownloadDocument?id=211093&docid=211092