NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Tallene viser at den kollektive trafik bløder.


Nedlukningen af Danmark har haft stor betydning for danskernes transportvaner. Myndighederne har fra starten anbefalet, at pendlerne skulle rykke fra den kollektive trafik og over i egen bil eller ud på cyklen. Anbefaling har betydet færre passagerer i den kollektive trafik, og det har for udbyderne af den kollektive trafik betydet en helt ny virkelighed. Indtægtsgrundlaget for at opretholde den nuværende kollektive trafik er kraftigt udfordret. De regionale trafikselskaber vurderer, at der i 2020 alene kommer til at mangle 1,45 mia. kr.  pga. manglende passagerindtægter og øgede udgifter til fx ekstra rengøring. Der skal forhandles med staten om kompensation for tabet.

Det økonomisk notat kan læses her (side 2 i notat til KL og DR) : https://www.midttrafik.dk/media/19765/bilagssamling-til-%C3%A5ben-dagsorden-til-m%C3%B8de-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-18-maj-2020.pdf

METROEN KØRER MED TOMME TOG

Danskernes ændrede transportvaner under nedlukninger giver samtidig mange usikkerheder i forhold til passagertal og indtægtsgrundlag fremadrettet i den københavnske metro. Beregninger lavet af Metroselskabet peger på store usikkerheder for fremtidens kollektive trafik, og at disse usikkerhed i høj grad er afhængig af regeringen og myndighedernes beslutninger om åbningen. I forskellige scenarier beskriver Metroselskabet nedlukningens betydning for indtægtsgrundlaget på kort og lang sigt. Bare i 2020 forventer metroselskabet et passagertab på op til 61 mio. passagerer. Beregninger viser dog samtidig, at nedlukningen også kan have betydning for danskernes transportvaner på længere sigt, hvor etroselskabet forventer, at man frem mod 2025 kan opleve et passagertab på op til 136 mio. passagerer.

Metroselskabets beregninger fra 21. april kan læses her: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/FIU/bilag/167/2183071/index.htm