NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

HUSK DEN KOLLEKTIVE TRANSPORT I VALGKAMPEN

Velfungerende kollektiv transport er med til at sikre lige muligheder for alle. Den gør det bl.a. muligt for flere unge at gennemføre en ungdomsuddannelse og hjælper virksomheder med at tiltrække de rette medarbejdere. Samtidig er kollektiv transport en vigtig brik i den grønne omstilling, fordi energiudnyttelsen er bedre, når flere rejser sammen.

Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik og DI Transport har udarbejdet to handouts med fakta om kollektiv transport og konkrete forslag til, hvordan kommuner og regioner kan styrke den.

Hvis du gerne vil være klogere på, hvordan den kollektive trafik er organiseret og finansieret samt hvordan kommuner og regioner kan styrke den kollektive transport, så kan du se webinaret Introduktion til den kollektive transport for KV21 og RV21 kandidater afholdt i september 2021.

Du finder det hele her