NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Ny analyse: Bedre kontrakter i den kollektive trafik

Det er ingen overdrivelse, at transportbranchen går en spændende tid i møde. Der ledes med lys og lygte efter initiativer, som kan reducere udledningen af CO2, begrænse trængslen og øge mobiliteten blandt danskerne. En grøn omstilling af den kollektive trafik ligger lige for. Teknologien er moden, og både CO2-neutrale og emissionsfrie busser ruller i dag ude i trafikken.

Lige så positivt ser det ikke ud, når det drejer sig om at få flere danskere til at vælge den kollektive trafik til. Det giver anledning til interne overvejelser. Har vi i branchen fulgt med tiden og tilpasset vores service til efterspørgslen? Eller har vi i stedet gjort, som vi plejerog overset de nye muligheder, der ligger foran os?   

I Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik (DKT) har vi sat os for at blive klogere på, hvad vi som operatører kan gøre for at styrke den kollektive trafik. Men også om den kollektive trafik forbedres, hvis branchen arbejder og samarbejder anderledes end i dag. Vi ønsker ikke at pege fingre, men reelt at blive klogere på vores egen situation – og ikke mindst blive klar til at møde fremtidens behov sammen med de offentlige trafikselskaber og myndigheder.

Vi har derfor bedt Rambøll Management Consulting om at dykke ned i blandt andet udbud, kontrakter og samarbejdsformer for at undersøge, om der er et uudnyttet potentiale.