NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Debatindlæg: Den grønne omstilling er en mulighed

Den grønne omstilling skal ikke opfattes som en begrænsning, men som en mulighed. Noget vi skal gøre sammen for fremtidens generationer, men også for at opnå større fælles værdiskabelse. Vi skal gøre det klogt, og så skal vi have fart på.

Om godt 10 år skal udledningen af drivhusgasser være reduceret markant. DI deler regeringens ambition om at reducere CO2 med 70 pct. i 2030, og vi har travlt. Meget travlt. Med kendt teknologi og en massiv satsning på energieffektivisering, udbygning af vedvarende energi, et stort forskningsløft og ikke mindst elektrificering af blandt andet transportsektoren, så forventer vi at kunne komme rigtigt langt.

Udledningen af drivhusgasser fra de danske sektorer har været faldende siden 1990 og med implementeringen af energiaftalen fra juni 2018, er der sket en reduktion på ca. 44 pct. I DI’s 2030-plan ”Sammen skaber vi grøn vækst” peger vi på initiativer, som kan reducere udledningen med yderligere 20 pct. point i forhold til 1990 fordelt på alle sektorer og udledninger. Her anbefaler vi også, at offentlige indkøb af transportydelser – som f.eks. bustransport – er CO2 neutral i 2030. Alle skal bidrage, ellers når vi ikke i mål.

En betydelig del af den danske udledning af drivhusgasser sker i transportsektoren og navnlig i persontransporten, og derfor er en grøn omstilling af vores hverdagstransport en af de helt store udfordringer i kampen mod temperaturstigninger. Der kører i dag mere end 2,6 mio. personbiler rundt på de danske veje. Bilerne bliver i snit ca. 15 år, og der går derfor lang tid, før bilparken er udskiftet med mere klimavenlige biler. Mens vi venter på, at de rette incitamenter fra regeringen vil blive implementeret og ikke mindste på, at de vil få en effekt, må vi kaste blikket mod andre transportformer.

Metroen og S-togene i Hovedstanden kører på el, elektrificeringen af jernbanens hovednet er i gang, og nye tog er på vej.  Samtidig undersøges det, om el-tog med batterier kan anvendes på strækninger udenfor hovednettet. Med andre ord er der igangsat initiativer, som skal sikre, at klimabelastningen fra den samlede jernbanetrafik i fremtiden bliver reduceret.   

De offentlige rutebusser vil derfor være et oplagt sted at kaste blikket mod. Den teknologi, der sikrer 0-emission drift eller CO2 neutral drift, er afprøvet og i drift mange steder. Passagererne har taget godt imod dem. Leverandørerne sender hver dag de nye busser på gaden, og operatørerne er klar til at byde på opgaverne. I disse år skal mange busser på ’pension’ i takt med, at kontrakter udløber. Det giver en oplagt mulighed for at skrifte til en ny, klimavenlig og fremtidssikret teknologi. Kommuner og regioner sætter rammerne for indkøbene, og det er her usikkerheden opstår. Busser, som kører på el eller bæredygtige biobrændstoffer, er i dag dyrere i indkøb end dieselbusser, og det presser økonomien hos kommuner og regioner. Den grønne omstilling må imidlertid ikke føre til forringelser i antal køreplantimer eller generelt i den service, som passagererne oplever.  

Tværtimod, skal der ændres på den måde, hvorpå vi opfatter den grønne omstilling. Vi skal fokusere på den merværdi, der også er forbundet med et teknologiskift. Ved at vælge f.eks. elbusser fremfor dieselbusser får borgerne samtidig forbedret luftkvalitet og støjreduktioner. De fordele skal indarbejdes og værdisættes i de offentlige udbud. Samtidig giver et teknologiskift i branchen mulighed for at nytænke den måde, vi arbejder med kollektiv trafik på. Det giver anledning til at overveje om udbudsprocesser, samarbejdsformer, de kontraktuelle rammer og kontraktstyringen kan gøres på en måde, som skaber en større og fælles værdiskabelse for både kommunerne, regioner, trafikselskaber og operatører. Der er stort potentiale og enestående mulighed for at styrke den kollektive trafik, så den kan være et attraktivt alternativ til privatbilen. Den grønne omstilling skal ikke opfattes som en begrænsning, men som en mulighed.

Du finder DI’s 2030-plan her https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/2030/

Ovenstående indlæg har været bragt på Kollektiv Trafik Forum den 17. oktober 2019