HUSK DEN KOLLEKTIVE TRANSPORT I VALGKAMPEN

Velfungerende kollektiv transport er med til at sikre lige muligheder for alle. Den gør det bl.a. muligt for flere unge at gennemføre en ungdomsuddannelse og hjælper virksomheder med at tiltrække de rette medarbejdere. Samtidig er kollektiv transport en vigtig brik i den grønne omstilling, fordi energiudnyttelsen er bedre, når flere rejser sammen. Brancheforeningen Dansk Kollektiv … Læs videre HUSK DEN KOLLEKTIVE TRANSPORT I VALGKAMPEN

Læs mere

Tyske studier: Der er ikke større smitterisiko i kollektiv transport

Tre tyske undersøgelser peger på, at der ikke er større risiko for at blive smittet med COVID-19 ved brug af kollektiv transport end andre steder i samfundet. Det er godt nyt for den kollektive transport. I en af undersøgelserne har man sammenlignet risikoen for at få COVID-19 ved at anvende kollektiv transport og individuel transport. … Læs videre Tyske studier: Der er ikke større smitterisiko i kollektiv transport

Læs mere

DI: Sådan styrker vi den kollektive transport

Den kollektive transport er under voldsomt pres. Flere fravælger toget eller bussen til fordel for bilen, og COVID-19 har forstærket tendensen. Danskerne forventer også fremover at bruge den kollektive trafik mindre, hvilket vil forværre trængslen på vejene og hæmme mobiliteten for alle. Politikerne på Christiansborg skal de kommende måneder forhandle en ny plan for infrastruktur … Læs videre DI: Sådan styrker vi den kollektive transport

Læs mere

Ny analyse: Passagerflugt fra den kollektive trafik vil koste samfundet milliarder

En ny analyse udarbejdet af COWI for DI Transport viser, at hvis passagererne fravælger bus, tog og metro og i stedet tager bilen, vil det få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Omkostningerne indebærer faktorer som manglende billetindtægter, øget trængsel på vejene, negativ klimapåvirkning samt støj og- luftforurening.  Covid-19 har haft stor betydning for passagernes transportvaner siden nedlukningen … Læs videre Ny analyse: Passagerflugt fra den kollektive trafik vil koste samfundet milliarder

Læs mere

Transportministeren vil have passagererne tilbage til den kollektive trafik, men hvordan?

Transportminister, Benny Engelbrecht (A),  deler operatørernes bekymringer for fremtidens kollektive trafik. Ifølge ministeren er det regeringens ambition at få passagerne hurtigt tilbage i den kollektive trafik, men der skal først være styr på smittesituationen. Transportministeren har ved flere lejligheder forholdt sig til den kollektive trafiks nuværende udfordringer og situationens betydning for fremtidens kollektive trafik. Transportministeren … Læs videre Transportministeren vil have passagererne tilbage til den kollektive trafik, men hvordan?

Læs mere

Efterlysning: Formaliseret samarbejde om genopretning af den kollektive trafik

Branchedirektør i DI Transports Michael Svane, foreslår i et indlæg i Altinget, at alle interessenter i den kollektive trafik samles i et formaliseret sektorsamarbejde. Covid-19 har for transportsektoren betydet store forandringer og ændrede forudsætninger. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger har betydet, at færre mennesker nu bruger den kollektive trafik. På den korte bane har det været godt, da … Læs videre Efterlysning: Formaliseret samarbejde om genopretning af den kollektive trafik

Læs mere

Tallene viser at den kollektive trafik bløder.

Nedlukningen af Danmark har haft stor betydning for danskernes transportvaner. Myndighederne har fra starten anbefalet, at pendlerne skulle rykke fra den kollektive trafik og over i egen bil eller ud på cyklen. Anbefaling har betydet færre passagerer i den kollektive trafik, og det har for udbyderne af den kollektive trafik betydet en helt ny virkelighed. … Læs videre Tallene viser at den kollektive trafik bløder.

Læs mere

Ny analyse: Bedre kontrakter i den kollektive trafik

Det er ingen overdrivelse, at transportbranchen går en spændende tid i møde. Der ledes med lys og lygte efter initiativer, som kan reducere udledningen af CO2, begrænse trængslen og øge mobiliteten blandt danskerne. En grøn omstilling af den kollektive trafik ligger lige for. Teknologien er moden, og både CO2-neutrale og emissionsfrie busser ruller i dag … Læs videre Ny analyse: Bedre kontrakter i den kollektive trafik

Læs mere