Oplæg: HOT or not – konference om fremtidens organisering af den kollektive trafik

Ad flere omgange har organiseringen af og ansvaret for den kollektive transport i Hovedstadsområdet været til debat. F.eks. i forbindelse med evalueringen af lov om trafikselskaber og op til (og efter) etableringen af paraplyorganisationen for kollektiv transport på Sjælland, DOT. Senest er der også blevet åbnet for en omlægning af det regionale ansvar, som led … Læs videre Oplæg: HOT or not – konference om fremtidens organisering af den kollektive trafik

Læs mere

Udspil fra regeringen: Nyt trafikselskab i Hovedstandsområdet

Regeringen har i dag præsenteret et nyt politisk udspil, som lægger op til, at der skal etableres et stort  trafikselskab i Hovedstadsområdet for både busser, metro, letbane, lokaltog og s-tog. Movia som vi kender det i dag, skal derfor nedlægges, og der skal stiftes et nyt trafikselskab som skal stå for busdriften på resten af … Læs videre Udspil fra regeringen: Nyt trafikselskab i Hovedstandsområdet

Læs mere

Analyse: Hvem tænker på busserne, når der planlægges skinner?

En ny analyse fra COWI udarbejdet for DI og 3F slår fast, at der i beslutningsprocesserne og planlægningen af nye højklassede kollektiv trafikløsninger ikke er fokus på, hvordan vi opnår et attraktivt og sammenhængende kollektiv trafiksystem for alle. Analysen beskriver læringspunkter fra 5 danske og 2 nordiske letbane-, metro- eller BRTprojekter og sammenholder erfaringer. Selvom … Læs videre Analyse: Hvem tænker på busserne, når der planlægges skinner?

Læs mere

Arriva vinder jernbanekontrakt

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afgjorde i dag, at Arriva kan fortsætte som operatør på jernbanestrækningerne i Midt- og Vestjylland. Den nye kontrakt omfatter foruden de strækninger, der allerede i dag betjenes af Arriva Tog, desuden strækningen Vejle – Struer og strækningen Odense – Svendborg der i dag betjenes af DSB og de to optionsstrækninger Tønder … Læs videre Arriva vinder jernbanekontrakt

Læs mere

Høringssvar til forslag om ændring af Lov om Trafikselskaber

Regeringen er på vej med en række forslag som på forskellige vis kommer til at ændre ved det billede af den kollektive trafik, som vi kender i dag. Nogle af tiltagene har potentiale til at kunne styrke sammenhængen mellem transportformerne og forbedre passagerernes muligheder for øget mobilitet. Andre forslag skaber usikkerhed om det fremadrettede økonomiske … Læs videre Høringssvar til forslag om ændring af Lov om Trafikselskaber

Læs mere

Svensk inspiration til udvikling af den kollektive trafik

Den 6. november 2018 tog DKT bestyrelsen sammen med repræsentanter fra 5 regionale trafikselskaber, og et par andre relevante samarbejdspartnere til Malmø for at få inspiration til videreudvikling af den kollektive trafik. Vi tilbragte tiden med direktøren for Västtrafik, direktøren for Skånetrafiken, markedsdirektøren hos Nobina og formanden for Malmøs politiske udvalg for teknik og service. … Læs videre Svensk inspiration til udvikling af den kollektive trafik

Læs mere

Ny bydel i København kan betyde nye metrolinjer

I dag har regeringen og Københavns  kommune fremlagt en principaftale om etablering af en ny bydel i København; Lynetteholmen. Øen skal kunne huse en lang række af de nye borgere, som hver måned flytter til Hovedstaden. Aftalen forudsætter dog en godkendelse i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, og opbakning fra et flertal i Folketinget. Desuden forudsættes … Læs videre Ny bydel i København kan betyde nye metrolinjer

Læs mere

Udspil om fjernbusser og MaaS

Transport-, bygnings- og boligministeriet har i dag fremlagt et udspil med en række forskellige tiltag, der ændrer på forholdene omkring den kollektive trafik og øger mulighederne for private aktører. Målene er at sikre flere fjernbusafgange, samle Rejseplanen og Rejsekortet i en digital mobilitetstjeneste, og så skal private og deleøkonomiske transporttilbud have adgang til data og … Læs videre Udspil om fjernbusser og MaaS

Læs mere

Erhvervsvirksomheder på Frederiksberg er tilfredse med den kollektive trafik

Dansk Industri har i dag offentliggjort den årige analyse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. I Frederiksberg kommune er virksomhederne så tilfredse med den kollektive trafik, at kommunen kommer ind på en førsteplads. Gentofte og Vallensbæk ligger på henholdsvis en anden- og en tredjeplads. I undersøgelsen af det lokale erhvervsklima spørger Dansk Industri alle medlemmerne … Læs videre Erhvervsvirksomheder på Frederiksberg er tilfredse med den kollektive trafik

Læs mere