Debatindlæg: Den grønne omstilling er en mulighed

Den grønne omstilling skal ikke opfattes som en begrænsning, men som en mulighed. Noget vi skal gøre sammen for fremtidens generationer, men også for at opnå større fælles værdiskabelse. Vi skal gøre det klogt, og så skal vi have fart på. Om godt 10 år skal udledningen af drivhusgasser være reduceret markant. DI deler regeringens … Læs videre Debatindlæg: Den grønne omstilling er en mulighed

Læs mere

Oplæg: Bedre kontrakter i den kollektive trafik

Kan bedre samarbejde og ændrede kontraktvilkår sikre grøn omstilling og flere passagerer? Det spørgsmål forsøgte Rasmus Tønnies fra Rambøll at besvare på TØF’s Kollektiv Trafik Konference i Korsør den 7. oktober 2019. DKT har bedt Rambøll om at udarbejde en analyse af kontrakter og udbudsformer i den kollektive trafik. Samtidig vil Rambøll komme med et … Læs videre Oplæg: Bedre kontrakter i den kollektive trafik

Læs mere

Debatindlæg: Hvilken vision gemmer sig bag regeringens infrastrukturudspil?

Formand for DKT Peter Lanng Nielsen har skrevet et indlæg til Altinget Transport om infrastrukturudspillet fra regeringen og Dansk Folkeparti: Efter at have læst infrastrukturudspillet fra regeringen og Dansk Folkeparti 13. marts var der en række spørgsmål, som blev ved med at summe i hovedet på mig. Hvilken vision ligger bag fordelingen af de mange … Læs videre Debatindlæg: Hvilken vision gemmer sig bag regeringens infrastrukturudspil?

Læs mere

Oplæg: HOT or not – konference om fremtidens organisering af den kollektive trafik

Ad flere omgange har organiseringen af og ansvaret for den kollektive transport i Hovedstadsområdet været til debat. F.eks. i forbindelse med evalueringen af lov om trafikselskaber og op til (og efter) etableringen af paraplyorganisationen for kollektiv transport på Sjælland, DOT. Senest er der også blevet åbnet for en omlægning af det regionale ansvar, som led … Læs videre Oplæg: HOT or not – konference om fremtidens organisering af den kollektive trafik

Læs mere

Udspil fra regeringen: Nyt trafikselskab i Hovedstandsområdet

Regeringen har i dag præsenteret et nyt politisk udspil, som lægger op til, at der skal etableres et stort  trafikselskab i Hovedstadsområdet for både busser, metro, letbane, lokaltog og s-tog. Movia som vi kender det i dag, skal derfor nedlægges, og der skal stiftes et nyt trafikselskab som skal stå for busdriften på resten af … Læs videre Udspil fra regeringen: Nyt trafikselskab i Hovedstandsområdet

Læs mere

Analyse: Hvem tænker på busserne, når der planlægges skinner?

En ny analyse fra COWI udarbejdet for DI og 3F slår fast, at der i beslutningsprocesserne og planlægningen af nye højklassede kollektiv trafikløsninger ikke er fokus på, hvordan vi opnår et attraktivt og sammenhængende kollektiv trafiksystem for alle. Analysen beskriver læringspunkter fra 5 danske og 2 nordiske letbane-, metro- eller BRTprojekter og sammenholder erfaringer. Selvom … Læs videre Analyse: Hvem tænker på busserne, når der planlægges skinner?

Læs mere

Arriva vinder jernbanekontrakt

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afgjorde i dag, at Arriva kan fortsætte som operatør på jernbanestrækningerne i Midt- og Vestjylland. Den nye kontrakt omfatter foruden de strækninger, der allerede i dag betjenes af Arriva Tog, desuden strækningen Vejle – Struer og strækningen Odense – Svendborg der i dag betjenes af DSB og de to optionsstrækninger Tønder … Læs videre Arriva vinder jernbanekontrakt

Læs mere

Høringssvar til forslag om ændring af Lov om Trafikselskaber

Regeringen er på vej med en række forslag som på forskellige vis kommer til at ændre ved det billede af den kollektive trafik, som vi kender i dag. Nogle af tiltagene har potentiale til at kunne styrke sammenhængen mellem transportformerne og forbedre passagerernes muligheder for øget mobilitet. Andre forslag skaber usikkerhed om det fremadrettede økonomiske … Læs videre Høringssvar til forslag om ændring af Lov om Trafikselskaber

Læs mere