Ny analyse: samfundsøkonomisk tab hvis passagererne i den kollektive trafik vælger bilen i stedet

DI Transport har fået COWI til at regne på de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster, hvis passagererne fravælger busser og tog og i stedet tager bilen. Analysen viser, at der er god økonomi i at sørge for, at den kollektive trafik er en attraktiv transportform i dagligdagen. Hvis 10 pct. af passagererne falder fra vil det … Læs videre Ny analyse: samfundsøkonomisk tab hvis passagererne i den kollektive trafik vælger bilen i stedet

Læs mere

Ansøgningsproces til forsøg med selvkørende busser

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholdt den 6. juni 2017 et orienteringsmøde om ansøgningsprocessen for forsøg med selvkørende køretøjer. Loven træder i kraft den 1. juli og herefter kan interesserede ansøgere give sig til kende overfor ministeriet. Det forventes, at de første forsøgsprojekter vil involvere selvkørende busser og at de vil være klar til igangsættelse til … Læs videre Ansøgningsproces til forsøg med selvkørende busser

Læs mere

Ny analyse: Førerløse S-tog kan være på vej

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har netop offentliggjort en analyse af mulighederne for, at S-tog i Hovedstadsområdet i fremtiden kan være førerløse. Fordelen ved de førerløse tog er, at de vil kunne køre oftere og hele døgnet som vi kender det fra metroen. Analysens beregninger viser, at alle nødvendige investeringer kan finansieres med de driftsøkonomiske gevinster, … Læs videre Ny analyse: Førerløse S-tog kan være på vej

Læs mere

Politisk aftale sender flere jernbanestrækninger i udbud

I dag blev det endelig offentliggjort, at det kommende genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland suppleres af strækningerne Vejle-Struer og Svendborg-Odense. Det betyder, at strækninger med dieseltog samles i et udbud med ikrafttrædelse ultimo 2020, når den eksisterende aftale udløber. Arriva har med stor succes kørt i det midt- og vestjyske område siden 2003 … Læs videre Politisk aftale sender flere jernbanestrækninger i udbud

Læs mere

Debatarrangement på Folkemødet: Er den kollektive trafik pengene værd?

Logo Folkemødet_2015

Er det klogt eller kortsigtet at spare på de kommunale budgetter til kollektiv trafik? Det diskuterer vi på årets Folkemøde, hvor DKT har inviteret formand for Fynbus og borgmester på Nordfyn Morten Andersen, formand for Movia og borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen, Liberal Alliances transportordfører Villum Christensen og Arrivas direktør Nikolaj Wendelboe til en debat om, hvad vi kan … Læs videre Debatarrangement på Folkemødet: Er den kollektive trafik pengene værd?

Læs mere

Politisk aftale sikrer billigere el til elbusser

Høje afgifter på elektricitet til elbusser har været en barrierer for udbredelsen af elbusser i den kollektive trafik.  Det har en netop indgået politisk aftale imidlertid forsøgt at ændre på. Regeringen har sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgået en aftale, der sikrer, at elafgiften til busser reduceres til 0,4 øre per kWh frem til 2024. Det nuværende afgiftsniveau er … Læs videre Politisk aftale sikrer billigere el til elbusser

Læs mere

Politisk aftale giver flere penge til den kollektive trafik

I dag har et flertal uden om regeringen indgået en aftale om at løfte den kollektive trafik.  Forligskredsen bag aftalen om “bedre og billigere kollektiv transport” (S, DF, R, EL og SF) afsætter nu 762 millioner kroner over to år til blandt andet en buspulje, der skal sikre finansiering til +Bus projektet i Aalborg samt en række nye S-bus … Læs videre Politisk aftale giver flere penge til den kollektive trafik

Læs mere

Lovforslag om forsøg med selvkørende busser

foererloes-bus-4

Et nyt lovforslag (L120) fra Transportministeriet vil give mulighed for, at der kan  igangsættes forsøg med selvkørende busser. Lovforslaget skal 1. behandles i Folketinget den 2. februar og forventes vedtaget i løbet af foråret. Flere kommuner har vist interesse for at anvende selvkørende køretøjer til at effektivisere produktionen af kommunale serviceydelser, men den eksisterende lovgivning kræver imidlertid en førers … Læs videre Lovforslag om forsøg med selvkørende busser

Læs mere

Andelen af pendlere der vælger toget eller bussen til arbejde er faldende

Efter en længere periode, hvor den kollektive trafik har transporteret en stadig stigende andel af pendlerne, er det siden 2013 gået den forkerte vej. En analyse fra Danske Regioner viser at fra 2013-2015 er den kollektive trafiks andel af pendlerturene til og fra arbejde og uddannelse er faldet fra 13,6% til 11,6 %. Den kollektive … Læs videre Andelen af pendlere der vælger toget eller bussen til arbejde er faldende

Læs mere

Pressemeddelelse: Udbud af togdriften vil gavne passagererne

Hvis flere virksomheder får mulighed for at konkurrere på togdriften, vil det give bedre transport for pengene og være til gavn for passagererne. Det mener Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik (DKT). Med den nye VLAK-regering rykker udbud af togtrafikken højere op på den politiske dagsorden. I regeringsgrundlaget lægges der op til, at der skal laves en … Læs videre Pressemeddelelse: Udbud af togdriften vil gavne passagererne

Læs mere