Ny analyse om kollektiv trafik til erhvervsområder

DI Transport har fået udarbejdet en analyse om kollektiv trafikbetjening af erhvervsområder. Analysen konkluderer at en del af de danske erhvervsområder har gode kollektive trafikforbindelser, men at der også er områder, hvor det ikke er en reel mulighed at benytte den kollektive trafik til og fra arbejde. Ca. 10% af de ansatte som indgår i … Læs videre Ny analyse om kollektiv trafik til erhvervsområder

Læs mere

Politisk aftale om udbud af togdrift i Hovedstadsområdet

(ARKIV) S-tog den 27. september 2010. Øresundstrafikken skal splittes op, og S-togene skal være førerløse, lyder det i ny politisk aftale.. Det skriver Ritzau, onsdag den 13. december 2017.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2017)

Regeringen har i dag indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at udbyde S-togsdriften og den tilhørende infrastruktur samt at fremtidens s-tog skal automatiseres. Derudover er partierne også enige om at opdele Øresundstrafikken, så DSB alene får ansvaret for trafikken på Kystbanen, mens togbetjeningen på strækningen Østerport-Malmø udbydes. DKT ser frem … Læs videre Politisk aftale om udbud af togdrift i Hovedstadsområdet

Læs mere

Behov for bedre kollektiv transport til erhvervsskolerne

Der er store forskelle på, hvor lang rejsetid landets unge har til den nærmeste erhvervsskole. 8 procent af de unge skal bruge mere end 1,5 time dagligt i bus, tog eller metro, hvis de skal nå frem til en erhvervsskole. Det vise en analyse som konsulentvirksomheden MOE Tetraplan har udarbejdet for DI Transport og som … Læs videre Behov for bedre kollektiv transport til erhvervsskolerne

Læs mere

Arrangement den 9. januar 2018: Bedre bustrafik – et fælles ansvar

Er busoperatører og trafikselskaber sammen om at drive bustrafikken – eller spærrer kontrakter, jura og vaner for passagerernes vej til bussen? Kom og tag aktivt del i udviklingen af nye løsninger og samarbejdsformer. Den 9. januar 2018 afholder Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum afholder i samarbejde med Danske Busvognmænd og DKT arrangementet “Bedre bustrafik … Læs videre Arrangement den 9. januar 2018: Bedre bustrafik – et fælles ansvar

Læs mere

Analyse: Organisering af myndighedssiden i den kollektive trafik

Metroservice. Billeder af metroen og dem der arbejder på den og med den.

DI Transport har fået udarbejdet en analyse om organiseringen af myndighedsstrukturen i den kollektive trafik i Oslo, Stockholm og Helsinki i sammenligning med Københavnsområdet. De tre byer er udvalgt, fordi de skiller sig ud fra København ved at have en éntydig helhedsorganisering i form af ét selskab med samlet ansvar for den kollektive trafik. I … Læs videre Analyse: Organisering af myndighedssiden i den kollektive trafik

Læs mere

Analyse: Danmark som kommerciel og økonomisk kollektiv trafiknation – en europæisk sammenligning

DI Transport har fået indsamlet sammenligninge data om kollektiv trafik i de europæiske lande. Analysen konkluderer, at Danmark er blandt den tredjedel af de europæiske lande, hvor brugen af kollektiv trafik (persontransportarbejdet) er højest. Der køres nogenlunde lige meget med bus og tog i Danmark, mens der i andre lande er en mere skæv fordeling, … Læs videre Analyse: Danmark som kommerciel og økonomisk kollektiv trafiknation – en europæisk sammenligning

Læs mere

Pulje til støtte af kollektiv bustrafik

header5

Regeringen har sammen med forligsparterne bag aftalen om “Bedre og billigere kollektiv trafik” afsat 395 mio. til en ny pulje til kollektiv bustrafik. I august afgav DKT høringssvar til Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen med en opfordring om, at der også burde være mulighed for at private virksomheder og foreninger kunne stå som hovedansvarlig på en ansøgning … Læs videre Pulje til støtte af kollektiv bustrafik

Læs mere

Ny analyse: samfundsøkonomisk tab hvis passagererne i den kollektive trafik vælger bilen i stedet

DI Transport har fået COWI til at regne på de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster, hvis passagererne fravælger busser og tog og i stedet tager bilen. Analysen viser, at der er god økonomi i at sørge for, at den kollektive trafik er en attraktiv transportform i dagligdagen. Hvis 10 pct. af passagererne falder fra vil det … Læs videre Ny analyse: samfundsøkonomisk tab hvis passagererne i den kollektive trafik vælger bilen i stedet

Læs mere

Ansøgningsproces til forsøg med selvkørende busser

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholdt den 6. juni 2017 et orienteringsmøde om ansøgningsprocessen for forsøg med selvkørende køretøjer. Loven træder i kraft den 1. juli og herefter kan interesserede ansøgere give sig til kende overfor ministeriet. Det forventes, at de første forsøgsprojekter vil involvere selvkørende busser og at de vil være klar til igangsættelse til … Læs videre Ansøgningsproces til forsøg med selvkørende busser

Læs mere