Høringssvar til forslag om ændring af Lov om Trafikselskaber

Regeringen er på vej med en række forslag som på forskellige vis kommer til at ændre ved det billede af den kollektive trafik, som vi kender i dag. Nogle af tiltagene har potentiale til at kunne styrke sammenhængen mellem transportformerne og forbedre passagerernes muligheder for øget mobilitet. Andre forslag skaber usikkerhed om det fremadrettede økonomiske … Læs videre Høringssvar til forslag om ændring af Lov om Trafikselskaber

Læs mere

Svensk inspiration til udvikling af den kollektive trafik

Den 6. november 2018 tog DKT bestyrelsen sammen med repræsentanter fra 5 regionale trafikselskaber, og et par andre relevante samarbejdspartnere til Malmø for at få inspiration til videreudvikling af den kollektive trafik. Vi tilbragte tiden med direktøren for Västtrafik, direktøren for Skånetrafiken, markedsdirektøren hos Nobina og formanden for Malmøs politiske udvalg for teknik og service. … Læs videre Svensk inspiration til udvikling af den kollektive trafik

Læs mere

Ny bydel i København kan betyde nye metrolinjer

I dag har regeringen og Københavns  kommune fremlagt en principaftale om etablering af en ny bydel i København; Lynetteholmen. Øen skal kunne huse en lang række af de nye borgere, som hver måned flytter til Hovedstaden. Aftalen forudsætter dog en godkendelse i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, og opbakning fra et flertal i Folketinget. Desuden forudsættes … Læs videre Ny bydel i København kan betyde nye metrolinjer

Læs mere

Udspil om fjernbusser og MaaS

Transport-, bygnings- og boligministeriet har i dag fremlagt et udspil med en række forskellige tiltag, der ændrer på forholdene omkring den kollektive trafik og øger mulighederne for private aktører. Målene er at sikre flere fjernbusafgange, samle Rejseplanen og Rejsekortet i en digital mobilitetstjeneste, og så skal private og deleøkonomiske transporttilbud have adgang til data og … Læs videre Udspil om fjernbusser og MaaS

Læs mere

Erhvervsvirksomheder på Frederiksberg er tilfredse med den kollektive trafik

Dansk Industri har i dag offentliggjort den årige analyse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. I Frederiksberg kommune er virksomhederne så tilfredse med den kollektive trafik, at kommunen kommer ind på en førsteplads. Gentofte og Vallensbæk ligger på henholdsvis en anden- og en tredjeplads. I undersøgelsen af det lokale erhvervsklima spørger Dansk Industri alle medlemmerne … Læs videre Erhvervsvirksomheder på Frederiksberg er tilfredse med den kollektive trafik

Læs mere

Mobility-as-a-Service – en del af fremtidens kollektive transportsystem

Mobility-as-a-service (MaaS) er betegnelsen for integrerede platformsbaserede løsninger, der samler forskellige transportformer og -services via digital infrastruktur. Konceptet bliver i stigende grad italesat som en del af fremtidens transportsystem og derfor har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bedt konsulentvirksomheden QVARTZ om at udarbejde en analyse der forholder sig til de internationale erfaringer med MaaS samt hvad … Læs videre Mobility-as-a-Service – en del af fremtidens kollektive transportsystem

Læs mere

Mobilitet for Fremtiden

Transportministerens ekspertgruppe Mobilitet for Fremtiden udkom den 13. marts 2018 med en endelig afrapportering. De uafhængige eksperter har bl.a. vurderet, hvordan og hvor hurtigt automatisering vil blive udbredt for henholdsvis private biler, taxier, busser og lastbiler. Dermed gives et samlet indblik i, hvornår de nye teknologier for alvor kommer til at levere øget mobilitet til … Læs videre Mobilitet for Fremtiden

Læs mere

Ny analyse om kollektiv trafik til erhvervsområder

DI Transport har fået udarbejdet en analyse om kollektiv trafikbetjening af erhvervsområder. Analysen konkluderer at en del af de danske erhvervsområder har gode kollektive trafikforbindelser, men at der også er områder, hvor det ikke er en reel mulighed at benytte den kollektive trafik til og fra arbejde. Ca. 10% af de ansatte som indgår i … Læs videre Ny analyse om kollektiv trafik til erhvervsområder

Læs mere

Politisk aftale om udbud af togdrift i Hovedstadsområdet

Regeringen har i dag indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at udbyde S-togsdriften og den tilhørende infrastruktur samt at fremtidens s-tog skal automatiseres. Derudover er partierne også enige om at opdele Øresundstrafikken, så DSB alene får ansvaret for trafikken på Kystbanen, mens togbetjeningen på strækningen Østerport-Malmø udbydes. DKT ser frem … Læs videre Politisk aftale om udbud af togdrift i Hovedstadsområdet

Læs mere

Behov for bedre kollektiv transport til erhvervsskolerne

Der er store forskelle på, hvor lang rejsetid landets unge har til den nærmeste erhvervsskole. 8 procent af de unge skal bruge mere end 1,5 time dagligt i bus, tog eller metro, hvis de skal nå frem til en erhvervsskole. Det vise en analyse som konsulentvirksomheden MOE Tetraplan har udarbejdet for DI Transport og som … Læs videre Behov for bedre kollektiv transport til erhvervsskolerne

Læs mere