Debatindlæg: Hvilken vision gemmer sig bag regeringens infrastrukturudspil?

Formand for DKT Peter Lanng Nielsen har skrevet et indlæg til Altinget Transport om infrastrukturudspillet fra regeringen og Dansk Folkeparti: Efter at have læst infrastrukturudspillet fra regeringen og Dansk Folkeparti 13. marts var der en række spørgsmål, som blev ved med at summe i hovedet på mig. Hvilken vision ligger bag fordelingen af de mange … Læs videre Debatindlæg: Hvilken vision gemmer sig bag regeringens infrastrukturudspil?

Læs mere

Oplæg: HOT or not – konference om fremtidens organisering af den kollektive trafik

Ad flere omgange har organiseringen af og ansvaret for den kollektive transport i Hovedstadsområdet været til debat. F.eks. i forbindelse med evalueringen af lov om trafikselskaber og op til (og efter) etableringen af paraplyorganisationen for kollektiv transport på Sjælland, DOT. Senest er der også blevet åbnet for en omlægning af det regionale ansvar, som led … Læs videre Oplæg: HOT or not – konference om fremtidens organisering af den kollektive trafik

Læs mere

Udspil fra regeringen: Nyt trafikselskab i Hovedstandsområdet

Regeringen har i dag præsenteret et nyt politisk udspil, som lægger op til, at der skal etableres et stort  trafikselskab i Hovedstadsområdet for både busser, metro, letbane, lokaltog og s-tog. Movia som vi kender det i dag, skal derfor nedlægges, og der skal stiftes et nyt trafikselskab som skal stå for busdriften på resten af … Læs videre Udspil fra regeringen: Nyt trafikselskab i Hovedstandsområdet

Læs mere

Analyse: Hvem tænker på busserne, når der planlægges skinner?

En ny analyse fra COWI udarbejdet for DI og 3F slår fast, at der i beslutningsprocesserne og planlægningen af nye højklassede kollektiv trafikløsninger ikke er fokus på, hvordan vi opnår et attraktivt og sammenhængende kollektiv trafiksystem for alle. Analysen beskriver læringspunkter fra 5 danske og 2 nordiske letbane-, metro- eller BRTprojekter og sammenholder erfaringer. Selvom … Læs videre Analyse: Hvem tænker på busserne, når der planlægges skinner?

Læs mere

Arriva vinder jernbanekontrakt

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afgjorde i dag, at Arriva kan fortsætte som operatør på jernbanestrækningerne i Midt- og Vestjylland. Den nye kontrakt omfatter foruden de strækninger, der allerede i dag betjenes af Arriva Tog, desuden strækningen Vejle – Struer og strækningen Odense – Svendborg der i dag betjenes af DSB og de to optionsstrækninger Tønder … Læs videre Arriva vinder jernbanekontrakt

Læs mere

Høringssvar til forslag om ændring af Lov om Trafikselskaber

Regeringen er på vej med en række forslag som på forskellige vis kommer til at ændre ved det billede af den kollektive trafik, som vi kender i dag. Nogle af tiltagene har potentiale til at kunne styrke sammenhængen mellem transportformerne og forbedre passagerernes muligheder for øget mobilitet. Andre forslag skaber usikkerhed om det fremadrettede økonomiske … Læs videre Høringssvar til forslag om ændring af Lov om Trafikselskaber

Læs mere

Svensk inspiration til udvikling af den kollektive trafik

Den 6. november 2018 tog DKT bestyrelsen sammen med repræsentanter fra 5 regionale trafikselskaber, og et par andre relevante samarbejdspartnere til Malmø for at få inspiration til videreudvikling af den kollektive trafik. Vi tilbragte tiden med direktøren for Västtrafik, direktøren for Skånetrafiken, markedsdirektøren hos Nobina og formanden for Malmøs politiske udvalg for teknik og service. … Læs videre Svensk inspiration til udvikling af den kollektive trafik

Læs mere

Ny bydel i København kan betyde nye metrolinjer

I dag har regeringen og Københavns  kommune fremlagt en principaftale om etablering af en ny bydel i København; Lynetteholmen. Øen skal kunne huse en lang række af de nye borgere, som hver måned flytter til Hovedstaden. Aftalen forudsætter dog en godkendelse i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, og opbakning fra et flertal i Folketinget. Desuden forudsættes … Læs videre Ny bydel i København kan betyde nye metrolinjer

Læs mere