NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Udspil fra regeringen: Nyt trafikselskab i Hovedstandsområdet

Regeringen har i dag præsenteret et nyt politisk udspil, som lægger op til, at der skal etableres et stort  trafikselskab i Hovedstadsområdet for både busser, metro, letbane, lokaltog og s-tog. Movia som vi kender det i dag, skal derfor nedlægges, og der skal stiftes et nyt trafikselskab som skal stå for busdriften på resten af Sjælland og øerne.

Den måde vi organiserer den kollektive trafik på, skal understøtte målet om, at flere danskere skal finde det attraktivt at vælge bussen, toget, letbanen eller metroen til og fra arbejde. Og det er ikke tilfældet i Hovedstadsområdet i dag. Tværtimod. DKT mener derfor. at regeringens udspil om en ny organisering af den kollektive trafik er derfor et godt skridt på vejen, som kan medføre at passagerne vil opleve at hverdagen bliver nemmere.

En omorganisering bør dog også forholde sig til, hvordan der kan skabes de rette incitamenter til at få flere til at vælge den kollektive trafik, og det står ikke klart efter at have læst udspillet.

Ejer- og finansieringsstrukturen i den nuværende organisering er kompliceret, og ofte en hæmsko for at træffe de bedste beslutninger. Det er der ikke taget endeligt livtag med i det nye udspil og det er synd.

Der er behov for et vedholdende fokus på at udvikle den kollektive trafik både i forhold til passagererne, men også i forhold til operatører og andre samarbejdspartnere. Spørgsmålet er om HOT vil ende med at blive for meget en driftsorganisation til, at der satses på innovation og udvikling.

DKT ser frem til en drøftelse af rammerne i udspillet og ikke mindst til en drøftelse om den den geografiske afgrænsning for Hovedstadens Offentlig Trafik (HOT) og fordele og ulemper ved at etablere endnu et selskab på Sjælland.

Læs regeringens udspil her