NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Oplæg: HOT or not – konference om fremtidens organisering af den kollektive trafik


Ad flere omgange har organiseringen af og ansvaret for den kollektive transport i Hovedstadsområdet været til debat. F.eks. i forbindelse med evalueringen af lov om trafikselskaber og op til (og efter) etableringen af paraplyorganisationen for kollektiv transport på Sjælland, DOT.

Senest er der også blevet åbnet for en omlægning af det regionale ansvar, som led i regeringens udspil om en sundhedsreform. Og i januar 2019 er regeringen kommet med forslag til ændringer af organiseringen af den kollektive transport i Hovedstadsområdet. På et debatmøde den 28. februar 2019 satte TØF fokus på udfordringerne ved den nuværende organisering og potentialerne ved det politiske udspil.

Blandt oplægsholderne var Trafikdirektør ved Skånetrafiken Linus Eriksson. Skånetrafiken er en forvaltning under Region Skåne med hovedopgaven at planlægge, bestille og købe kollektiv trafik i hele regionen. Siden opgaven i 1999 blev overdraget til regionen, og Skånetrafiken blev etableret, er der kommet flere passagerer i den kollektive trafik hvert år. Målet er en markedsandel på 40 pct. i forhold til biltrafikken i 2030. I dag ligger markedsandelen på 30 pct. Linus Erikssons budskab til danskerne var, at en overordnet styring af den kollektive trafik på tværs af transportformer giver mulighed for en langt bedre effektivitet. Aftalerne med de private operatører er store, og operatørerne har et økonomisk incitament til at få flere nye passagerer i den kollektive trafik.

Professor Otto Anker Nielsen fra DTU Transport fremlagde en række analyser om, hvad det betyder for den kollektive trafik, at der er flere ansvarlige parter. Konklusionen er, at det giver en suboptimering af det kollektive trafik system, at der ikke er en overordnet ansvarlig aktør. Selskaberne mangler incitamenterne til at vælge de løsninger, der giver størst totalværdi for kunder og samfund.

Sekretariatsleder i DKT Lise Bjørg Pedersen holdt også indlæg på konferencen om, hvad det betyder for erhvervslivet og for operatørerne, at sektoren er fragmenteret med mange forskellige ansvarlige aktører. DKT mener, at Danmark kan lære meget af de svenske erfaringer.

Du kan finde præsentationer fra konferencen her: https://www.toef.dk/tidligere-arrangementer