NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Flere klimavelige bybusser på vej

De største byer er godt i gang med en grøn omstilling af den kollektive trafik. Flere kommuner har ambitiøse mål og stiller allerede fra nu krav til operatørerne om at levere nulemissionsbusser.

I Roskilde kører bybusserne allerede på el, mens nye busser i København og Aarhus skal være nulemissionsbusser i 2020. I andre byer som f.eks. Aalborg, Odense og Vejle er det først i 2021, men ambitionerne her er ikke til at tage fejl af.

En udfordring for den grønne omstilling er imidlertid, at nabokommuner kan have meget forskellige ambitionsniveauer, når det handler om udfasning af dieselbusser. Mange busruter kører på tværs af kommunegrænser og her kræves enighed mellem de kommuner, som finansierer buskørsel på ruten. Hvis blot én kommune på ruten ikke er indstillet på at finansiere merudgiften til nulemissionsbusser, så risikerer det at bremse for en grøn omstilling.

Teknologien er afprøvet og busoperatørerne klar til hjælpe den grønne omstilling på vej. Der er efterhånden en del danske erfaringer med både udbud og kørsel af nulemissionsbusser, så flere kommuner kan sagtens følge efter.

Den kollektive trafik er en væsentlig del af den grønne omstilling i Danmark. Derfor er det helt essentielt, at en grøn omstilling af selve busserne ikke medfører reduceret kørsel. Hvis danskerne oplever ringere kollektiv trafikbetjening, vil det i sidste ende betyde færre passagerer. Det vil betyde at vi er længere fra målet om et grønt transportsystem i Danmark.

Gennem samarbejdsaftaler med de største byer vil Transportministeriet understøtte arbejdet med grøn omstilling af den kollektive trafik i kommunerne.

Læs mere om aftalen her