Samarbejdspartnere Brancheforeningen
Dansk Kollektiv Trafik

Transport- og Bygnings- og boligministeriet

Trafik- og Bygge- og boligstyrelsen

Trafikselskaberne i Danmark

Ankenævn for Bus, Tog og Metro

TØF, Transportøkonomisk Forening

Kollektiv Trafik Forum

Dansk Tog

Danske Busvognmænd

Passagerpulsen

AKT, Arbejdsgiverforeningen for kollektiv Trafik

Jernbanernes Arbejdsgiverforening

UITP