NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Debatindlæg: Hvilken vision gemmer sig bag regeringens infrastrukturudspil?

Formand for DKT Peter Lanng Nielsen har skrevet et indlæg til Altinget Transport om infrastrukturudspillet fra regeringen og Dansk Folkeparti:

Efter at have læst infrastrukturudspillet fra regeringen og Dansk Folkeparti 13. marts var der en række spørgsmål, som blev ved med at summe i hovedet på mig. Hvilken vision ligger bag fordelingen af de mange milliarder?

Er det mon partiernes vision at fortsætte i samme rille som hidtil, og at danskerne også i fremtiden skal tranportere sig, som de gør nu i dag?

De fleste af de vej- og baneprojekter, som har fundet vej ind i investeringsplanen, kan umiddelbart ses som fornuftige projekter. De lukker huller og vil skabe bedre fremkommelighed med udgangspunkt i det transportsystem, vi kender i dag. Øget fokus på vedligehold af både vej og bane er rettidig omhu og et stort ønske hos alle os, som hver dag kører busser og tog rundt i landet. 

Hvad er målet?
Men infrastrukturinvesteringer er også med til at sætte en retning for udviklingen af samfundet. Det er med til at lægge kimen til, hvor virksomheder placerer sig, hvor danskerne bosætter sig, hvordan de vælger at transportere sig, og hvor lang tid de skal bruge på det. Derfor er det så vigtigt, at man forud for omfattende investeringer gør sig klart, hvad målet er.

I Sverige er der en målsætning om at fordoble markedsandelen for den kollektive trafik frem mod 2030 (med udgangspunkt i 2006). Det er et let forståeligt og målbart mål, som kan implementeres i både politiske beslutninger og investeringer. Det har ført til en betydelig vækst i brugen af kollektiv trafik igennem en årrække.

For ti år siden var der i den grønne forligskreds bred politisk enighed om princippet om, at ”den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Jernbanen skal være pålidelig, sikker og topmoderne.” I dag er det, som om princippet er glemt, og ingen helt tør tale om det. Vi taler mest om frustrerede togkunder og regionale besparelser i busdriften.

Fra tanke til omtanke
Hvis vi også i fremtiden ønsker, at den kollektive trafik skal være en del af et sammenhængende trafiksystem og effektivt skal kunne tilbyde transport til danskerne, så kræver det ikke blot en tanke, men omtanke.

Infrastrukturinvesteringer skal tænkes sammen med en regulering af efterspørgselssiden. Det skal tænkes sammen med en prisregulering, en finansieringsstruktur og myndighedsorganisering med indbyggede incitamenter til at tiltrække nye passagerer til den kollektive trafik.

Og ikke mindst skal det tænkes sammen med et markant tættere samarbejde mellem alle de implicerede aktører. Hvad nytter det at investere i mere stabil jernbanedrift, hvis kommunen, regionen og det regionale trafikselskab ikke har fokus på at få passagererne effektivt videre i transportsystemet, eller hvis produktet er så dyrt og besværligt, at det bedre kan svare sig for brugerne at købe en bil.

Visionær masterplan
En analyse fra Dansk Industri i 2017 viste, at der er god økonomi i at sørge for, at den kollektive trafik er en attraktiv transportform i dagligdagen. Hvis ti procent af passagererne falder fra, vil det koste samfundet 756 millioner kroner årligt. Skønt det vil være muligt at spare på de offentlige udgifter til bus- og togdriften, vil det være en samfundsøkonomisk dårlig prioritering, da endnu flere vil spilde timer ved at holde i kø på de danske veje. En helt ny opgørelse fra Vejdirektoratet viser, at der i 2016 blev spildt 225.000 timer i at sidde i køer på vejene på en gennemsnitlig hverdag. Det tal må vi forvente stiger yderligere, hvis ikke der investeres massivt i alternativer.

Vi har et stort ønske om, at man fra politisk side forholder sig til, hvilken rolle den kollektive trafik forventes at spille i fremtidens transportsystem. Derfor håber vi, at en kommende regering vil være modig og fremlægge en visionær masterplan for fremtidens mobilitet. En plan, som sætter retningen − ikke kun for infrastrukturinvesteringer − men også for reguleringsinitiativer. Som samfund har vi ikke råd til at lade borgerne spilde deres tid i køer på vejene, og vi bør derfor investere mere i at gøre den kollektive trafik til et attraktivt alternativt.   

Du finder også indlægget her:

Du kan læse regeringen og Dansk Folkepartis investeringsplan her