NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Ny transportminister

I dag offentliggjorde statsminister Mette Frederiksen den nye regering og fordelingen af de i alt 20 ministerposter. I dannelsen af den nye regering blev Benny Engelbrecht udnævnt som ny transportminister.

Engelbrecht har siddet i Folketinget siden 2007 og er en del af Socialdemokratiets ledelse. Benny Engelbrecht har erfaring både som minister og med transportområdet, da han bl.a. har været formand for Folketingets Transportudvalg fra 2011-2014. Han har desuden været finansordfører, erhvervs- og vækstordfører samt medlem af en række udvalg.

Med udnævnelsen af Benny Engelbrecht håber Dansk Kollektiv Trafik, at der vil komme et øget fokus på vigtigheden af at styrke den kollektive trafik til gavn for både borgere og miljøet. Engelbrecht tilkendegav ved udnævnelsen, at ”Transportområdet er en nøglefaktor i forhold til det grønne område. Og jeg glæder mig til, at Transportministeriet også skal være et rigtigt grønt ministerium i fremtiden” For Dansk Kollektiv Trafik er dette en positiv udmelding, og i forståelsespapiret mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten – peges der da også på et behov for investeringer i kollektiv transport mv.

Dansk Kollektiv Trafik ser frem til et efterår, hvor regeringen tager fat på de mange politiske udfordringer, der knytter sig til transport- og klimaområdet. Vi byder den nye minister velkommen og er til rådighed med ideer og løsningsforslag til styrkelsen af kollektiv transport både når det gælder byer og landområder.