NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Analyse: Hvem tænker på busserne, når der planlægges skinner?

En ny analyse fra COWI udarbejdet for DI og 3F slår fast, at der i beslutningsprocesserne og planlægningen af nye højklassede kollektiv trafikløsninger ikke er fokus på, hvordan vi opnår et attraktivt og sammenhængende kollektiv trafiksystem for alle.

Analysen beskriver læringspunkter fra 5 danske og 2 nordiske letbane-, metro- eller BRTprojekter og sammenholder erfaringer. Selvom hvert projekt har sin egen kontekst, historik og mål, så er det alligevel muligt at komme med en række læringspunkter

  • De højklassede løsninger får flere til at rejse med kollektiv trafik
  • Bustrafikken reduceres ofte også udenfor influensområdet
  • Hensynet til driftsøkonomien dæmper visionerne
  • Forudsætninger og datagrundlag til passagerestimater er ikke optimale
  • Bustilpasninger sker for sent i forberedelserne
  • Indretning af knudepunkter koordineres ikke optimalt
  • Prioritering af bustrafikken i anlægsfasen er vigtig

Analysen som er finansieret af HTUS fonden kan du læse her: rapport-hvem-taenker-paa-bussen-naar-der-planlaegges-skinner

Michael Svane fra DI Transport og Jan Villadsen fra 3F har skrevet et indlæg på Altinget den 20. december 2018. Du kan læse indlægget her: artikel-paa-altinget-hvem-taenker-paa-bussen