NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Busbaner til busser

Nogle gange er vi heldige at kunne adressere flere store samfundsmæssige udfordringer med det samme indsatsområde. Det gælder blandt andet den kollektive trafik. Hvis flere danskere vælger den kollektive trafik til, så vil vi kunne reducere trængslen på vejene og gøre persontransport mere energieffektivt.

God fremkommelighed for busserne i byerne er en af de måder, hvorpå vi kan gøre den kollektive trafik attraktiv for trafikanterne. Og til det formål er separate busbaner, altså vejbaner som kun må benyttes af busser, en afgørende nødvendighed.

Med en ny bekendtgørelse vil regeringen imidlertid gøre det muligt at tillade, at lav- og nulemissionsbiler kan køre i busbanerne fra 1. januar 2019. Hos os er der ingen tvivl om, at det vil få negativ betydning for bussernes hastighed i byerne, og ikke mindst deres mulighed for at kunne overholde kørerplanen.

Og hvordan skal reglerne håndhæves? Hvordan ser man med det blotte øje forskel på en elektrisk golf og en benzindreven golf?

Vi bakker op om den grønne omstilling, men det skal ikke ske på bekostning af en transportform, som er uundværlig i kampen mod trængsel på vejene.  Grøn omstilling af transporten skal gerne føre til mere kollektiv transport og ikke mindre.

Læs høringssvaret til bekendtgørelsen her:  hoeringssvar-fra-di-bekendtgoerelse-om-vejafmaerkning-biler-i-busbaner