NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Høringssvar til forslag om ændring af Lov om Trafikselskaber

Regeringen er på vej med en række forslag som på forskellige vis kommer til at ændre ved det billede af den kollektive trafik, som vi kender i dag. Nogle af tiltagene har potentiale til at kunne styrke sammenhængen mellem transportformerne og forbedre passagerernes muligheder for øget mobilitet. Andre forslag skaber usikkerhed om det fremadrettede økonomiske grundlag for den offentlige servicetrafik.

DKT’s høringssvar til Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber (fremme af digitale mobilitetsløsninger, forenkling af afstandskrav for fjernbusser m.v.) kan læses her: hoeringssvar-fra-di-og-dkt-lov-om-trafikselskaber-mobilitetsloesninger-og-fjernbusser