NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Svensk inspiration til udvikling af den kollektive trafik

Den 6. november 2018 tog DKT bestyrelsen sammen med repræsentanter fra 5 regionale trafikselskaber, og et par andre relevante samarbejdspartnere til Malmø for at få inspiration til videreudvikling af den kollektive trafik.

Vi tilbragte tiden med direktøren for Västtrafik, direktøren for Skånetrafiken, markedsdirektøren hos Nobina og formanden for Malmøs politiske udvalg for teknik og service.

Sverige har seneste 10 år været igennem en gennemgribende udvikling i den kollektive trafik. Lave passagertal, dårlige sager i pressen, ineffektiv drift og politisk pres om øget liberalisering førte til, at branchen gik sammen om et mål om at fordoble antallet af rejser i den kollektive trafik. Samtidig formulerede branchens aktører i fællesskab skitsen til, hvordan kontrakter kunne udformes, på en måde som gav operatørerne incitamenter til at arbejde aktivt med at øge passagertallet.

Västtrafik og Skånetrafiken har sidenhen fået tilført betydelige ressourcer til bedre infrastruktur, og de er samtidig lykkes med at øge andelen af passagerer i samarbejde med operatørerne.

Se præsentation fra Västtrafiks direktør her: oplaeg-af-lars-backstrom-vasttrafik

Se præsentation fra Skånetrafikens direktør her: oplaeg-af-linus-eriksson-skaanetrafiken