NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Arrangement den 9. januar 2018: Bedre bustrafik – et fælles ansvar

Er busoperatører og trafikselskaber sammen om at drive bustrafikken – eller spærrer kontrakter, jura og vaner for passagerernes vej til bussen? Kom og tag aktivt del i udviklingen af nye løsninger og samarbejdsformer.

Den 9. januar 2018 afholder Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum afholder i samarbejde med Danske Busvognmænd og DKT arrangementet “Bedre bustrafik – et fælles ansvar”.

Tilmelding kan ske her

Tilmelding er åben frem til den 2. januar 2018.