NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Udspil om fjernbusser og MaaS

Transport-, bygnings- og boligministeriet har i dag fremlagt et udspil med en række forskellige tiltag, der ændrer på forholdene omkring den kollektive trafik og øger mulighederne for private aktører. Målene er at sikre flere fjernbusafgange, samle Rejseplanen og Rejsekortet i en digital mobilitetstjeneste, og så skal private og deleøkonomiske transporttilbud have adgang til data og videresalg af billetter, så passagererne får flere valgmuligheder.

Der er gode perspektiver i udspillet, når det handler om at sikre mere innovation og flere muligheder for kunderne. Ved at åbne for fjernbuskørsel på mange flere strækninger end i dag, kan man øge udbuddet og får nye passagerer ind i den kollektive trafik, men man kan også risikerer, at det får konsekvenser for det offentlige udbud og for sammenhængen i den kollektive trafik.

Læs hele udspillet her