NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Politisk aftale giver flere penge til den kollektive trafik

I dag har et flertal uden om regeringen indgået en aftale om at løfte den kollektive trafik.  Forligskredsen bag aftalen om “bedre og billigere kollektiv transport” (S, DF, R, EL og SF) afsætter nu 762 millioner kroner over to år til blandt andet en buspulje, der skal sikre finansiering til +Bus projektet i Aalborg samt en række nye S-bus linjer i Hovedstadsområdet.  Der skal også gennemføres en forundersøgelse og VVM af 2. etape af letbanen i Århus.

Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik hilser initiativerne velkomne. I en række kommuner og regioner bliver der skåret betydeligt i tilskuddet til busdriften, hvilket går ud over passagererne og mulighederne for at tænke innovation i busdriften. Den nye pulje kan give et skub i den rigtige retning.

Læs aftaleteksten her.