NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Lovforslag om forsøg med selvkørende busser

Et nyt lovforslag (L120) fra Transportministeriet vil give mulighed for, at der kan  igangsættes forsøg med selvkørende busser. Lovforslaget skal 1. behandles i Folketinget den 2. februar og forventes vedtaget i løbet af foråret.

Flere kommuner har vist interesse for at anvende selvkørende køretøjer til at effektivisere produktionen af kommunale serviceydelser, men den eksisterende lovgivning kræver imidlertid en førers fysiske tilstedeværelse. Med lovforslaget foreslås det, at der kan gives tilladelse til forskelligartede forsøg med selvkørende motorkøretøjer på bestemte strækninger.

Metro Service kører førerløse tog rundt i København, mens Keolis kører førerløse busser i Frankrig. Derfor følger DKT udviklingen med stor interesse.

Du kan læse lovforslaget her