NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Ansøgningsproces til forsøg med selvkørende busser

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholdt den 6. juni 2017 et orienteringsmøde om ansøgningsprocessen for forsøg med selvkørende køretøjer. Loven træder i kraft den 1. juli og herefter kan interesserede ansøgere give sig til kende overfor ministeriet. Det forventes, at de første forsøgsprojekter vil involvere selvkørende busser og at de vil være klar til igangsættelse til vinter.

Læs Transportministeriets materiale fra orienteringsmødet her