NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Ny analyse: samfundsøkonomisk tab hvis passagererne i den kollektive trafik vælger bilen i stedet

DI Transport har fået COWI til at regne på de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster, hvis passagererne fravælger busser og tog og i stedet tager bilen.

Analysen viser, at der er god økonomi i at sørge for, at den kollektive trafik er en attraktiv transportform i dagligdagen. Hvis 10 pct. af passagererne falder fra vil det koste samfundet 756 mio. kr. årligt. Skønt det vil være muligt at spare på de offentlige udgifter til bus- og togdriften, vil det være en samfundsøkonomisk dårlig prioritering, da endnu flere vil spilde timer ved at holde i kø på de danske veje.

Projekter indenfor den kollektive trafik vurderes ofte individuelt, mens det egentlig burde være det samlede udbud som betragtes. Det er nemlig sammenhængen mellem de enkelte bus- og togforbindelser og mellem de forskellige transportformer, som betyder noget for hvor attraktiv den kollektive trafik vurderes at være.

På baggrund af modelberegninger og ved hjælp af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets regneværktøj TERESA har COWI regnet på to scenarier, hvor hhv. 10 pct. og 33 pct. af passagererne fra den kollektive trafik flyttes over i biler på parallelle strækninger. Begge scenarier viser, at det koster samfundet dyrt, hvis passagererne vælger bus og tog fra.

Du kan læse mere her analyse-samfundsoekonomisk-vaerdi-af-kollektiv-transport-2

Analysen er også beskrevet i flere medier samt i en artikel i DI Indsigt. Den kan du finde her http://publikationer.di.dk/dikataloger/799/