NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Pulje til støtte af kollektiv bustrafik

Regeringen har sammen med forligsparterne bag aftalen om “Bedre og billigere kollektiv trafik” afsat 395 mio. til en ny pulje til kollektiv bustrafik.

I august afgav DKT høringssvar til Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen med en opfordring om, at der også burde være mulighed for at private virksomheder og foreninger kunne stå som hovedansvarlig på en ansøgning om støtte til busprojekter. Dette forslag har styrelsen imidlertid ikke imødekommet.

Styrelsen er nu klar til at modtage ansøgninger fra interesserede aktører.

Find ansøgningsmaterialet her