NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Debat om samfundsøkonomi i Korsør

På Transportøkonomisk forenings (TØF) årlige konference om kollektiv trafik i Korsør den 9. oktober var er debat om den kollektive trafiks samfundsøkonomiske effekter. Baggrunden var en analysen fra DI Transport udarbejdet af COWI.

Se præsentationen her