NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Mobilitet for Fremtiden

Transportministerens ekspertgruppe Mobilitet for Fremtiden udkom den 13. marts 2018 med en endelig afrapportering.

De uafhængige eksperter har bl.a. vurderet, hvordan og hvor hurtigt automatisering vil blive udbredt for henholdsvis private biler, taxier, busser og lastbiler. Dermed gives et samlet indblik i, hvornår de nye teknologier for alvor kommer til at levere øget mobilitet til store grupper i befolkningen.

Ekspertgruppen har desuden belyst, hvordan samfundsudviklingen og nye forretningsmodeller på tværs af transportformer vil påvirke de transportpolitiske beslutninger i de kommende år.

Eksperterne konkluderer, at højklasseset kollektiv transport i fremtiden vil være endnu vigtigere for mobiliteten i byerne end den er i dag. Det skyldes at trængslen og presset på byernes areal forventes at stige væsentligt. Ifølge eksperternes beregninger forventes den kollektive trafik at stige i de 4 største byer (med 46 pct.), mellem centrum og forstæderne (med 16 pct.) og mellem byerne (med 37 pct.) frem mod 2030. Derimod forventes der ikke at være behov for den form for kollektiv transport som vi kender i dag, i fx. landområder.

Den teknologiske udvikling og automatiseringen af bilflåden kan ikke reducere trængslen på vejene. Tværtimod. Derfor er det vigtigt, at fjerntogene i fremtiden bidrager til at sikre høj mobilitet. Det kræver imidlertid, at der tilbydes høj hastighed på de lange rejser på Hovednettet mellem de største byer. På lang sigt kan togdrift på regional- og lokalbanerne blive presset yderligere af konkurrencen fra førerløse biler og fra automatiserede fjernbusser og evt. samkørsel, hvis det vinder indpas.

Ekspertgruppen lægger også vægt på, at førerløse busser kan spille en vigtig rolle i fremtidens transportsystem. Det drejer sig primært om at reducere til- og frabringerudfordringen til den kollektive trafik og øge stationsoplandet. Men det er afgørende, at busserne bliver i stand til at kører med højere hastighed.

Du kan læse ekspertgruppens afrapportering her.

Du finder slides fra konferencen den 13. marts 2018 her: