NYT FRA BRANCHEFORENINGEN
DANSK KOLLEKTIV TRAFIK

Pressemeddelelse: Udbud af togdriften vil gavne passagererne

Hvis flere virksomheder får mulighed for at konkurrere på togdriften, vil det give bedre transport for pengene og være til gavn for passagererne. Det mener Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik (DKT).

Med den nye VLAK-regering rykker udbud af togtrafikken højere op på den politiske dagsorden. I regeringsgrundlaget lægges der op til, at der skal laves en samlet plan for, hvordan togtrafikken kan udbydes til andre operatører.

Togdriften i Midt- og Vestjylland har i en årrække været udbudt og nu er der udsigt til, at flere strækninger kommer med. Det vækker begejstring i DKT, som ser frem til samarbejdet med den nye transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  • Erfaringerne fra Midt- og Vestjylland og fra metroen i København er gode. De viser, at forskellige operatører kan være med til at højne kvaliteten af den kollektive trafik. Vi har mange idéer til, hvordan det kan gøres på en fornuftig måde, som tilgodeser passagererne og giver bedre sammenhæng i den kollektive trafik, siger formand for DKT Nikolaj Wendelboe.

Dansk Kollektiv Trafik er en nystartet brancheforening, der samler operatører inden for både bus- og togområdet. Foreningen arbejder for at skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer og forbedre kvaliteten af den kollektive trafik.

  • En effektiv, sammenhængende og kundeorienteret kollektiv transport er vigtig for pendlingen og for trafikken mellem landsdelene. I udlandet bliver langt flere strækninger udbudt end herhjemme, og det har været med til at skabe en bedre og billigere kollektiv trafik, siger Nikolaj Wendelboe.

 

Kontakt: Sekretariatsleder i Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik Lise Bjørg Pedersen på telefon 3377 4835 eller på libp@di.dk.